X

Zostaw kontakt

Odpowiemy na każde pytania  Wpis

  Automatyczny ponowny zapis do PPK

  Od 2021 roku wszyscy pracodawcy muszą realizować warunki Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), a od 2022 roku została wprowadzona Ustawa, która uzupełnia je o dodatkowe zmiany. W tym roku będziemy mieli pierwszy automatyczny proces zapisywania się do PPK. Na czym on właściwie polega i kogo dotyczy?

  Co to jest PPK?

  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system dobrowolnych, długoterminowych inwestycji z udziałem pracowników, pracodawców i państwa. Ma on na celu wsparcie oszczędzania w długim terminie poprzez stopniowe odkładanie pieniędzy. Po osiągnięciu przez pracownika 60 roku życia może on wypłacić zgromadzone środki.

  PPK może być „otwarte” tylko dla „osób zatrudnionych” w rozumieniu ustawy o PPK, wśród których są pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych), jak również zleceniobiorcy podlegający obowiązkowym z tytułu zlecenia ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Pracownicze Plany Kapitałowe objęte są automatycznym zapisem. Oznacza to, że osoby w wieku od 18 do 55 lat są automatycznie zapisywane do programu, chyba że sami rezygnują z udziału.

  Autozapis do PPK po raz pierwszy w 2023 roku

  Automatyczne wpisywanie do PPK odbywa się w regularnych cyklach, co 4 lata, zaczynając od 2023 roku, a następnie 2027 roku, 2031 roku itd. a pracodawca co 4 lata zobowiązany jest do powtórzenia procesu autozapisu swoich pracowników do PPK a pierwszy automatyczny zapis przypada na obecny rok.

  Autozapis oznacza, że jeśli pracownik nie powiadomi pracodawcy o rezygnacji z PPK, to musi on „zapisać” go do programu. Z ustawy o automatycznym zapisie do PPK oznacza, że pracodawca będzie zobowiązany dokonywać wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych dla każdej osoby, która wcześniej zrezygnowała, jeżeli nie zostanie złożona druga rezygnacja do końca lutego 2023 roku. Osoby te muszą otrzymać informacje o ponownym autozapisie przed 1 kwietnia 2023 r.

  W związku z tym, do końca lutego 2023 roku pracodawcy mają obowiązek poinformować swoich pracowników o możliwości dokonania ponownego autozapisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od 1 kwietnia roku odpowiednie instytucje będą zobowiązane do wykonywania wpłat za każdego pracownika, który dokonał takiego zapisu.

  Dwa etapy automatycznego zapisu do PPK

  Automatyczny proces ponownego zapisu składać się będzie z dwóch etapów i uwzględni wszystkich pracodawców. To rozwiązanie pozwoli na ujednolicenie czasów ważności deklaracji rezygnacji z PPK we wszystkich podmiotach.

  Pracodawcy do końca lutego 2023 r. będą musieli poinformować wszystkich pracowników, którzy zrezygnowali z PPK, że od 1 kwietnia ponownie staną się uczestnikami tego programu.

  Następny etap to rozpoczęcie obowiązkowych wpłat do PPK od każdego wynagrodzenia, jakie zostanie wypłacone uczestnikom PPK w kwietniu 2023 r.

  Pracownik lub uczestnik PPK, który zrezygnował z oszczędzania w tej formie i chce się ponownie przyłączyć, może to zrobić w dowolnym momencie. Wystarczy tylko złożyć deklarację do swojego pracodawcy, nie istnieje na nią żaden oficjalny wzór.

  Kogo nie dotyczy PPK i automatyczny zapis?

  Ponowny autozapis do PPK dotyczy pracowników, którzy decydują się wycofać z Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych i złożyli swojemu pracodawcy oświadczenie o rezygnacji.
  Osoby aktywnie oszczędzające w PPK nie muszą składać żadnych wniosków ani odpowiedzi na deklaracje – ich udział i zasady pozostaje bez zmian. Ten rodzaj ponownego autozapisu dotyczy także osób w wieku 55+.


  Zwolnieni z obowiązku wdrożenia PPK (zarządzanie i prowadzenie PPK) są mikroprzedsiębiorcy, jeśli wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenia złożą deklarację o rezygnacji z programu. Od 4 czerwca 2022 roku, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie sprawdzać, czy pracodawcy spełniają te warunki. To pozwoli na sprawdzenie prawidłowości działań firm w kwestii systemów PPK.

  Layer 1