X

Zostaw kontakt

Odpowiemy na każde pytania  Wpis

  Limity podatkowe i rachunkowe na 2023 rok

  W roku 2023, limity dotyczące małego podatnika PIT, CIT i VAT oraz kwoty amortyzacji jednorazowej de minimis i ryczałtu ewidencjonowanego zostaną zmienione. Zobaczmy jak przedstawiają się nowe limity podatkowe i rachunkowe na 2023 rok.

  Ustawy podatkowe przyznają preferencje oraz limity podatkowe wyrażane w euro. Według Oficjalnej Tabeli Kursów Średnich Walut NBP nr 191/A/NBP/2022 z dnia 3 października 2022 r. wartość waluty tego dnia wyniosła 4,8272 zł i to właśnie nią trzeba się posłużyć do ustalenia limitów podatkowych na 2023 rok. Co się zmieni w 2023 roku?

  Limity dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych na rok 2023.

  W 2023 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości wszystkie podmioty, które opodatkowują się stawką PIT lub 19% podatkiem liniowym i mają przychody netto powyżej 9.654.400,- zł ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w 2022 roku będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. Obejmuje to osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne i oraz firmy obdarowane. A jaki w 2023 roku nastąpi limit dla KpiR?

  Zgodnie z polskim prawem podatkowym, podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPIR) w 2023 r. będą mogły prowadzić osoby fizyczne i firmy kwalifikujące się do skali podatkowej PIT lub 19% podatku liniowego PIT, które w roku 2022 uzyskały mniej niż 9.654.400 zł przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

  W 2023 roku mały podatnik PIT i mały podatnik CIT będą mieć możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji – lecz tylko do pewnego limitu.

  Małe firmy i podatnicy, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą w danym roku mają prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji. Może to dotyczyć wartości początkowej środków trwałych z klas 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (nie obejmuje samochodów osobowych) oraz wartości niematerialnych i prawnych aż do kwoty nieprzekraczającej 50 000 euro. To szczególne przywileje są określone we fragmencie art. 22k ust. 7-13 ustawy o PIT oraz art. 16k ust. 7-13 ustawy o CIT.

  Należy zauważyć, że w przypadku ustalania limitu 50 000 euro pominięte są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł na środki trwałe, niematerialne i prawne określone w art. 22f ust. 3 Ustawy o PIT lub art. 16f ust. 3 Ustawy o CIT. Ten rodzaj jednorazowego odpisu amortyzacyjnego jest traktowany jako pomoc de minimis na podstawie aktów prawa wspólnotowego dotyczących tego typu wsparcia.

  Jeżeli podatnik w ciągu ostatniego roku, a w przypadku spadków również w ciągu ostatniego roku zmarłego przedsiębiorcy, nie przekroczył kwoty odpowiadającej 2 milionom euro, czyli 9.654.400 PLN brutto (z VAT) – posiada status małego podatnika PIT lub małego podatnika CIT. Zatem amortyzacja jednorazowa w 2023 roku będzie miała limit 241.000 PLN (50 000 euro x 4,8272).

  Jakie obowiązują limity dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku 2023?

  Jeżeli osoby fizyczne, wskazane w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, mają osiągnąć w danym roku podatkowym przychody w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to mogą one opłacić ryczałt od tych pozarolniczych przychodów, jeśli:

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy ich przychody z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej lub suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła 2 000 000 euro; oraz
  • rozpoczną one prowadzenie działalności w danym roku podatkowym i bez względu na wysokość przychodów nie będą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

  W 2023 r. z prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli ci podatnicy, których przychody nie przekroczyły w 2022 r. 965 440 PLN.

  Layer 1