X

Zostaw kontakt

Odpowiemy na każde pytania  Wpis

  PIT-2 – nowe zasady składania

  PIT-2 to nieobowiązkowy dokument, który pozwala na zastosowanie ulg przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. W 2023 roku wprowadzono wiele istotnych zmian, z którymi warto się zapoznać.

  PIT-2 – co to?

  Zanim przejdziemy do aktualnej formy tego dokumentu, warto w skrócie opisać, co to jest PIT-2. Formularz ten może mieć zauważalny wpływ na wysokość miesięcznego wynagrodzenia netto – został on wprowadzony już w 2003 roku, jednak od tego czasu doczekał się wielu zmian. Aktualnie obowiązuje dziewiąta wersja dokumentu, która jest niekiedy oznaczana jako „PIT-2 (9)”. Jego zadaniem jest obniżenie podatku dochodowego poprzez zastosowanie różnego rodzaju ulg. Oświadczenie PIT-2 pozwala:

  • upoważnić płatnika do stosowania zmniejszonej kwoty,
  • podzielenia miesięcznej kwoty pomiędzy kilku płatników (przydatne dla osób zatrudnionych na więcej niż jednej umowie),
  • zrezygnować z ulgi dla młodych,
  • wnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek,
  • zgłosić zamiar rozliczania się z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • wnioskować o stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (m.in. dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości niż siedziba firmy).

  PIT: Polski Ład wprowadza zmiany od 2023 roku

  Wraz z kolejnymi zmianami dotyczącymi prawa podatkowego w ramach Polskiego Ładu rząd przygotował szereg modyfikacji dotyczących dokumentu PIT-2. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że jest on obecnie znacznie dłuższy. Nie jest to już krótkie, jednostronicowe oświadczenie, a złożony formularz, który obejmuje aż trzy strony. Oznaczony symbolem PIT-2 druk zawiera istotne dane, które mogą wpłynąć na obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, co przekłada się na wysokość pensji netto.

  PIT-2 – dla kogo?

  Kto może złożyć PIT-2? W tym roku pojawiły się istotne zmiany obejmujące również zasady składania PIT-2. Dotychczas dokument był dostępny przede wszystkim dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jednak obecnie jego zakres został znacznie rozszerzony. Od 2023 roku PIT-2 obejmuje również umowy cywilnoprawne, takie jak umowa o dzieło, umowa-zlecenie czy różnego rodzaju kontrakty. Po złożeniu wniosku pracodawca lub zleceniodawca może zastosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości do 300 zł miesięcznie (1/12, 1/24 lub 1/36 wysokości łącznej kwoty 3 600 zł, czyli 12% z 30 tys. zł – aktualnej kwoty wolnej od podatku).

  Zasady składania PIT-2 w 2023

  PIT-2 nie jest obowiązkowy – to opcjonalny formularz dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które mogą dzięki niemu dostosować sposób obliczania zaliczki na podatek. Co istotne, od 2023 roku nie funkcjonują wcześniejsze ograniczenia w składaniu wniosków, które wykluczały m.in. osoby pobierające emeryturę czy prowadzące własną działalność gospodarczą. Zmiany w ramach Polskiego Ładu umożliwiają ponadto na złożenie i wycofanie formularza w dowolnym momencie roku – wcześniej obowiązywał termin do otrzymania pierwszej wypłaty.


  Warto także zaznaczyć, że PIT-2 obowiązuje do odwołania lub zmiany danych. W razie zmiany danych zawartych w formularzu pracownik lub zleceniobiorca ma obowiązek jak najszybciej poinformować pracodawcę lub zleceniodawcę.

  Jak złożyć PIT-2?

  Od tego roku zasady składania PIT-2 są znacznie bardziej elastyczne w kwestii terminu, jednak nadal bardzo istotne pozostaje poprawne wypełnienie formularza. Jak powinien wyglądać PIT-2? Druk jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów – należy jednak mieć na uwadze, że pracodawcy mają prawo do ustalenia własnego formatu, o ile wniosek zawiera te same informacje. Warto także zaznaczyć, że wniosek można złożyć u kilku pracodawców. W takiej sytuacji przy każdym z nich kwota wolna od podatku zmniejsza się o 1/12 (jedno miejsce pracy), 1/24 ( 2 miejsca pracy) lub 1/36 (3 miejsca pracy), czyli odpowiednio zmniejsza się zaliczka na podatek o kwotę 300,150 lub 100 zł miesięcznie. PIT-2 może być przesłany w formie pisemnej lub elektronicznej (z odpowiednim podpisem cyfrowym), zależnie od zasad przyjętych w danej firmie.

  Layer 1